Semináře Hradubicko

Informační a zábavní portál pro účetní a daňové poradce, auditory a podnikatele

Žádost o odběr aktualit

Aktuality

Kdo a jak bude evidovat tržby ve zjednodušeném režimu
Zákon umožňuje i evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu. Ne každý ji ale bude moci využít. Někomu tato možnost plyne ze zákona, jiní si musí požádat. Jak o evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu žádat, jakým způsobem tržby ve zjednodušeném režimu evidovat a jaké mohou být výhody, či naopak nevýhody tohoto režimu.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Platby v Bitcoinech budou podléhat ručení za DPH

Také příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou, bude nově ručit za nezaplacenou daň.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Potřebujete si dojít k zubaři nebo na oční a objednali vás v pracovní době? Kdy máte nárok na placené nezbytné volno ze zaměstnání?

Potřebujete si dojít k zubaři nebo na oční a objednali vás v pracovní době? Kdy máte nárok na placené nezbytné volno ze zaměstnání? Zaměstnanec by měl lékaře navštívit mimo svou pracovní dobu. Pokud to však není možné, má nárok na volno na nezbytně nutnou dobu, pokud nelze návštěvu odložit mimo pracovní dobu.

Zdroj: www.idnes.cz

Byli jste nemocní a vyčerpali dovolenou? Strhnou vám peníze z výplaty

Pokud jste byli v pracovní neschopnosti 100 a více dnů, zkracuje se vám nárok na dovolenou. Již vyplacenou náhradu mzdy za vyčerpanou dovolenou vám zaměstnavatel ze mzdy strhne.

Zdroj: www.mesec.cz

Kouzelné tlačítko na registračních pokladnách umí vymazat efekt EET

Většina oslovených výrobců pokladních systémů nabízí podnikatelům na svých výrobcích tlačítko, které účtenku umožní vytisknout, ale neposílat do centrálního systému. Argumentují tím, že v různých fázích náběhu EET podnikatel nemusí ještě evidovat všechny druhy tržeb. Připouští, že tlačítko bude možné i zneužít.

Zdroj: www.idnes.cz

Víme, jak opravit nebo stornovat tržby u EET

Pokud v rámci EET zadáte tržbu chybně, musíte svůj přehmat napravit. Dělá se to zaevidováním záporné tržby

Zdroj: www.podnikatel.cz

6 změn, které přinese novela občanského zákoníku
Novela občanského zákoníku by měla zpřesnit právní úpravu a odstranit některá problematická ustanovení. Novela by měla zjednodušit například úpravu v oblasti práce nezletilých, omezení svéprávnosti, společného jmění manželů i v oblasti peněžní jistoty při nájmu bytu.
Zdroj: www.mesec.cz
Minimální a zaručená mzda v roce 2017 výrazně vzroste

Zvyšuje se minimální a spolu s ní i zaručená mzda. Zvýšení je nebývale vysoké. Dotkne se samozřejmě i příplatků a kratších pracovních úvazků.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Soutěž

Vědomostní soutěž
"Mistr účetní a daňové magie"

CENY

KVÍZ

aktuální kvízová otázka

ARCHIV

přehled otázek a správných odpovědí

PRAVIDLA

pravidla soutěže a vše podstatné, co byste měli vědět

 
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Výherci soutěžních kol soutěže MISTR ÚČETNÍ A DANOVÉ MAGIE

 

41. soutěžní kolo = .......

40. soutěžní kolo = Ahby

39. soutěžní kolo = smajlik

38. soutěžní kolo = verka

37. soutěžní kolo = gabri

36. soutěžní kolo = OK

35. soutěžní kolo = Nicky

 

Výherci byli kontaktováni za účelem převzetí ceny. Všem výhercům blahopřejeme!

Vzdělávání

Elektronická evidence tržeb - EET

Zde naleznete stručné informace k problematice elektronické evidence tržeb.

 

Účetní a daňová terminologie v angličtině

Seriál na téma „Účetní a daňové doklady v angličtině" = seriál účetních a daňových dokladů, dohod a jednoduchých smluv mezi vaší účetní jednotkou a zahraničním obchodním partnerem.

 

Nejbližší semináře

24.10.2016 Řešení 40 modelových transakcí v zahraničním obchodě. Uplatňování celních předpisů a DPH po novelách 2016, HRADEC KRÁLOVÉ

 

24.10.2016 Spisová služba pro soukromou i veřejnou sféru - aktuálně, PARDUBICE

 

25.10.2016 ZÁKONÍK PRÁCE - jeho uplatňování v personální a mzdové praxi v roce 2016, PARDUBICE

 

26.10.2016 Důchodové pojištění -aktuální problematika, PARDUBICE

 

27.10.2016 Příprava účetní závěrky 2016 příspěvkových organizací, daň z příjmů 2016 - 2017, upozornění na problematické oblasti v účetnictví, dani z příjmů právnických osob a fungování finanční kontroly, informace o centrálním registru smluv, PARDUBICE

 

31.10.2016 Inventarizace u vybraných účetních jednotek /ÚSC, OSS, SF, příspěvkové organizace/, PARDUBICE

 

1.11.2016 Nový zákon o registru smluv od 1.7.2016 - tipy, chyby a doporučené postupy, HRADEC KRÁLOVÉ

 

2.11.2016 DPH pro fakturantky, PARDUBICE

 

3.11.2016 KATASTR NEMOVITOSTÍ - provádění obnov a revizí katastrálního aparátu - přehled aplikací, dat a služeb poskytovaných ČÚZK a ZÚ veřejnosti, příprava novely katastrální vyhlášky, PARDUBICE

 

4.11.2016 Účetní a daňové aktuality - Změny v účetních a daňových zákonech v průběhu II. pololetí 2016 a novinky pro rok 2017, LIBEREC

 

7.11.2016 Elektronická evidence tržeb - EET, LIBEREC

 

8.11.2016 Elektronická evidence tržeb - EET, HRADEC KRÁLOVÉ

 

9.11.2016 Evidence zásob od roku 2016, PARDUBICE

 

10.11.2016 Evidenční listy důchodového pojištění - Praktické vyplňování na příkladech, PARDUBICE

 

11.11.2016 Daň z příjmů fyzických osob - závěrka 2016, optimalizace roku 2016, příprava na daňové přiznání 2016 - VELKÉ ZMĚNY PRO ROK 2017, PARDUBICE

 

14.11.2016 Dlouhodobý majetek a jeho účtování v ÚSC a příspěvkových organizacích, PARDUBICE

 

14.11.2016 DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů po novelách v roce 2016 a od 1.1.2017, HRADEC KRÁLOVÉ

 

15.11.2016 Daň z příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování, změny 2017, určeno mzdovým účetním a personalistům, PARDUBICE

 

16.11.2016 EET - jak se připravit na elektronickou evidenci tržeb se spoluautorem zákona Ing. Martinem Šabo, PARDUBICE

 

21.11.2016 Nemocenské pojištění zaměstnanců a pojistné na sociální zabezpečení roku 2016/2017, PARDUBICE

 

22.11.2016 DPH v roce 2016 v příkladech z praxe - novinky roku 2017, PARDUBICE

 

23.11.2016 Majetek a jeho odpisy v roce 2016 a 2017 - daňový a účetní pohled, PARDUBICE

 

24.11.2016 Daň z příjmů právnických osob 2016 - změny pro rok 2017, PARDUBICE

 

25.11.2016 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2017, PARDUBICE

 

28.11.2016 Účetní závěrka 2016 a změny v účetnictví a daních 2017 - pro neziskovky - vyhláška 504, HRADEC KRÁLOVÉ

 

28.11.2016 DPH ve zdravotnictví - ve světle novel DPH v roce 2016 a od 1.1.2017, HRADEC KRÁLOVÉ

 

28.11.2016 Změny v daních a účetnictví od roku 2017, PARDUBICE

 

29.11.2016 Účetní závěrka 2016 a změny v účetnictví a daních 2017 - pro obce - vyhláška 410, HRADEC KRÁLOVÉ

 

29.11.2016 Účetní a daňové aktuality - změny v účetních a daňových zákonech v II. pololetí 2016 a novinky pro rok 2017, HRADEC KRÁLOVÉ